Duurzaamheid

MVO / CO² prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor DBICS een brede maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen wij door betrokken te zijn met anderen en zorgvuldig om te gaan met het milieu. Een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het duurzaam ondernemen. De drie P’s van People, Planet en Profit vormen de paraplu van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

1. People

peopleVoor een gezonde organisatie zijn tevreden medewerkers van groot belang. Wij dragen hieraan bij door te zorgen voor een goede en veilige werkplek, sociale voorzieningen, bouwvakborrel,kerstviering enz. Daarnaast is er binnen ons bedrijf een informele en open communicatie. Ook zijn er mogelijkheden tot het volgen van cursussen of opleidingen. Er is een KMV-functionaris en er zijn meerdere BHV-ers. Wij volgen de CAO-Kleinmetaal.

1.1 Zorg voor de maatschappij (Social Return)

DBI Container Service erkent de noodzaak van een regionale aanpak om de (jeugd)werkloosheid te voorkomen en te bestrijden. De kansen op werk voor ongeschoolden en andere werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bij werkgevers zijn klein. Daarom willen wij mensen uit deze groep kansen geven in ons bedrijf. Dat is waar onze kracht ligt. Het doel is om arbeidsdeelname en (start-)kwalificaties te bevorderen. Daarom bieden wij (o.a. in samenwerkging met opdrachtgevers) duurzame reguliere arbeidsplaatsen aan werkzoekenden of werknemers die hun baan dreigen te verliezen.

Naast plaatsing op vacatures worden er binnen onze organisatie ook andere kansen geboden zoals stages, praktijkplaatsen leerwerktrajecten, opleidingen, trainingen of cursussen waarbij we telkens zorgdragen voor een goede begeleiding en terugkoppeling. De onderwerpen “Opleidingen” en “Social Return” zijn bovendien een vast agendapunt bij het periodieke MT-overleg

1.2 Bewuste Keuzes

Het is voor iedereen duidelijk dat kinderen niet in fabrieken thuishoren, maar in de schoolbanken. En dat iedere werknemer recht heeft op een veilige werkomgeving en voldoende rusttijden. Toch is het einde van dit schrijnende probleem nog niet in zicht. Wij maken daarom bewuste keuzes tijdens ons inkoopproces. Wanneer een nieuwe leverancier zich aandient zullen referenties worden nagetrokken. Wij accepteren geen leveranciers die kinderarbeid of vormen van slavernij gedogen. Ook bieden wij iedere werknemer gelijke kansen en veroordelen wij iedere vorm van discriminatie. Integriteit staat hoog in het vaandel en wij hechten grote waarde aan een eerlijke wijze van zaken doen.

2. Planet – Duurzaam en Milieuvriendelijk

planetVanaf het ontwerp, de productie tot en met de daadwerkelijke levering wordt er door ons zeer kritisch gekeken naar het milieuvriendelijker en duurzamer maken van systemen en processen. Onze visie reikt verder en strekt zich ook uit tot het inkoopproces; de selectie van leveranciers en de levering en plaatsing van containers.

Section image

2.1 Materiaalkeuzes en hergebruik

Onder- en bovengrondse containersystemen worden grotendeels gemaakt van staal of van kunststof. Beide zijn 100% recyclebaar en passend binnen het cradle-to-cradle concept. Voor elk onderdeel van de onder- en bovengrondse systemen wordt niet meer materiaal gebruikt dan nodig is voor het goed functioneren van dat onderdeel. Door het gebruik van sterkere staalsoorten is de hoeveelheid materiaal per onderdeel verder te beperken en door gebruik van nieuw HDPE bij minicontainers is een lange levensduur gewaarborgd.

2.2 Containersystemen zijn duurzaam

Minicontainers en containersystemen hebben een lange economische en technische levensduur. Algemeen kan gesteld worden dat de thermisch verzinkte en gepoedercoate containersystemen (zuil, voetgangers-platform, invalbeveiliging, onderlijf, inwerpvoorziening en persgedeelte) een technische levensduur hebben van minimaal 10 jaar. De betonnen buitenbak heeft zelfs een technische levensduur van minimaal 30 jaar. Voor minicontainers uit nieuw HDPE geldt ook een minimale technische levensduur van minimaal 10 jaar.

Section image

2.3 Energie, CO2 reductie en andere milieuaspecten

Op een aantal plaatsen in de keten is energie nodig. Door een uitgekiend ontwerp en te kiezen voor andere materialen is er bij de productie minder energie nodig. Dit zorgt voor een reductie van de CO2-uitstoot en dus voor een beperking van de milieubelasting. Ook bewust omgaan met mobiliteit vormt een belangrijke pijler onder het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons voertuigenpark is modern en wordt zo efficiënt mogelijk ingezet; zo worden autoritten gecombineerd om de maximale capaciteit te gebruiken en daarmee het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot te verminderen. Wanneer voor werkzaamheden twee of meer dagen in dezelfde gemeente wordt gewerkt, overnachten onze medewerkers in de buurt.

Ook een groener rijgedrag wordt gestimuleerd. Onze chauffeurs zijn getraind in “het nieuwe rijden” en de aanschaf van energiezuinige voertuigen wordt gestimuleerd. Door deze maatregelen en het stimuleren van zuiniger (en veiliger) rijden wordt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verminderd.

Ook is aandacht geschonken aan energiebesparing op de werkplek (LED-schermen, PC-slaapstand). Op deze manier werken wij mee aan de vermindering van de energieconsumptie en de reductie van CO2 uitstoot.

Om het onnodig verbruik van papier binnen onze organisatie te reduceren worden offertes, tekeningen, documentatie, facturen etc. zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Niet alleen snel, maar ook nog eens milieuvriendelijk.

Door al deze maatregelen hanteert DBI Container Service B.V. inmiddels een CO² Prestatieladder die overeenkomt met niveau 4 van deze ladder. Tevens heeft DBI Container Service B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dusdanig ingevoerd dat dit vergelijkbaar is met MVO 4.

3. Profit

profitZonder “profit” kan een bedrijf geen degelijke bodem leggen onder haar (voort-) bestaan en in economisch mindere tijden niet overleven. Een gezond resultaat is nodig om ontwikkelingen te bekostigen en om vernieuwende en efficiëntere producten en concepten in de markt te zetten. Maar als bedrijf hebben we ook nog andere doelstellingen. Zo hechten wij grote waarde aan gezonde initiatieven en dragen wij graag bij aan de sociale ontwikkeling van mensen.

Kwaliteit / Veiligheid

DBI Container Service B.V. hecht grote waarde aan kwaliteit en veiligheid. Op het gebied van kwaliteit heeft zij haar processen geborgd in ISO 9001 en op milieugebied in ISO 14001. Op het gebied van veiligheid beschikt zij over het certificaat  VCA** en BRL SIKB 7000 (bodemsaneringen).